Marktdata

Via het netwerk van travel websites en nieuwsbrief databases van Spalder Media hebben wij toegang tot waardevolle marktdata. Deze data verkrijgen we door het inzetten van enquêtes of door middel van data analyses die we doen aan de hand van website bezoek. Haal je voordeel uit onze data en wees de concurrentie één stap voor!

Frank Pieters

+31 6 51 67 69 48