Aanbieder

Spalder Media Group B.V.

Keizersgracht 203
1016 DS Amsterdam
Tel: +31 (0)20 521 81 31
Fax: +31 (0)20 521 81 30

E-mail: [email protected]

Managing Director: Jean François Lodeizen
BTW-Nummer: NL8195.95.822.B01
KVK-Nummer: 32052925 Amsterdam

Verantwoordelijk voor deze website is: Joeri Fokke.

Copyright

Niets op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spalder BV worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.